Artikelen

 • Medewerker Tekst & Commentaar Mededingingswet, onder redactie van J.K. de Pree en R. Wesseling, vanaf de 2e druk
 • E-commerce Sector Inquiry: beperking van online distributie, JuTD 2015, p. 23-27, samen met G. Bierma.
 • Prioritering en rechtsbescherming in het mededingingsrecht: de zaak Easyjet, NTER 2015, p. 196-202.
 • Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020, NTE 2014, p. 182-191, samen met M.A.M.L. van de Sanden
 • ACM en informatieverstrekking – een weerbarstige materie, Tijdschrift voor Sanctierecht en Compliance, 2013, p. 210-214, samen met D.P. Kuipers.
 • Wijzigingen van de Groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht, Juridisch up to Date 2013-9, p. 10-13
 • Meeting China’s competition, in: The art of supervision, liber amicorum Pieter Kalbfleisch, 2011, p. 107-119 in samenwerking met P. van Bergeijk;
 • Bedenker en auteur van Integraal Mededingingsrecht, Elsevier, in samenwerking met mr.drs. B.M.J. van der Meulen en sinds 2005 met later J. Galjaard en S. Lavrijssen en bestaat het uit twee delen (Nederland en EU);
 • Medewerker Praktijkboek Mededingingsrecht, Elsevier (losbladig);
 • Het tegengaan van te lage prijzen in de telecommunicatiesector, Actualiteiten Mededingingsrecht, 2001, p. 126-129, in samenwerking met drs. A.J.M. Kleijweg.
 • Mededingingswet en de zorgsector, in: Mededinging en niet-economische belangen, eindredactie J.W. van de Gronden en K.J.M. Mortelmans, 2001, Kluwer, p. 59-88;
 • XIX FIDE-rapport Nederland, Community Law (including competition rules) affecting “networks” (telecom, energy and information technology) and its consequences for the member states, in samenwerking met L. Hancher, J.E. Janssen, M.M. Roggenkamp, J.F. Schutte, P.C. Knol, Q.R. Kroes, E. van Hasselt, P. Ooms en J.F.A. Doeleman, p. 281-326.
 • Vrij spel voor de speelautomaat, ESB, 2000, p. 95-96 in samenwerking met drs. H.M. Godfried.
 • Handhaving van de Mededingingswet: het eerste jaar, in: Jaarboek Consumentenrecht, Kluwer, 1998, p. 189-204.
 • De puzzel van het collectief monopolie: nog niet opgelost, NTER, 1998, p. 135-139;
 • De nieuwe Mededingingswet, beschermheer van de consument? Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1998, p. 1-10;
 • Electriciteit en de EG: meer concurrentie?, Tijdschrift voor privatisering, juni 1995, in samenwerking met prof.mr. K.J.M. Mortelmans.
 • Afspraken over winkelsluitingstijden in Nederland: toegestaan volgens de WEM?, Stichting en Vereniging, 1995, p. 1-7, in samenwerking met mr. R.C. van Dongen;
 • De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het Europeesrechtelijk kader, 1994, in samenwerking met mr. J.W. van de Gronden, mw.mr. C.M.J.A. Kuijpers, mr. F.P. Sprik, mr.drs. H.A.G. Temmink, prof.mr. K.J.M. Mortelmans, dr. B. Hessel.